Mehmetçik Yaşam Sigortası

 

TSK MEHMETÇİK VAKFI ile Şirketimizin işbirliği neticesinde geliştirilen ve TSK Mehmetçik Vakfı’nın genel amaçlarına hizmet eden bir poliçedir. Sigortalı kişinin vefatı veya maluliyeti durumunda TSK Mehmetçik Vakfı’nın yaptığı ekonomik yardıma ilave olarak sigortalının kanuni varislerine veya kendisine tazminat ödenmesini sağlayan bir sigortadır. Bu poliçe ile Mehmetçiklerimize, sivil hayatta alabileceklerinin çok altında fiyatlarla, Mehmetçik Yaşam Sigortası yaptırma imkanı sağlanmıştır

 

Mehmetçik Yaşam Sigortası Teminatları

  1. Vefat Teminatı
  2. Kaza Sonucu Tam ve Kısmi Maluliyet Teminatı

Bu teminatlar tüm TSK mensupları/emeklileri; silah altındaki er ve erbaşlar, uzman erbaşlar, uzman jandarmalar, sivil ve uzman memurlar, astsubaylar, yedek subaylar, subaylar ile bu kişilerin eşlerini, askeri okul öğrencilerini ve TSK yararına faaliyet gösteren vakıflarda çalışan personeli ve eşlerini kapsar.

Vefat Teminatı

Herhangi bir nedenle sigortalının poliçe süresi içinde vefatı sonucunda sigortalının kanuni varislerine ödenecek tutardır. Sigortalı eğer evliyse, eş ve çocukları, evli değilse anne ve babası birinci dereceden kanuni varisidir. Sigortalının vefatı durumunda poliçe sona erer.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucu sigortalının malul kalması durumunda aşağıda belirtilen maluliyet oranlarına göre sigortalıya ödenecek tutardır. Kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kati surette tespitini müteakip tazminat sigortalıya ödenir.
Her iki teminat aynı anda kullanılmaz.

Maluliyet Cetveli
İki gözün tamamen kaybı %100
İki kol veya iki elin tamamen kaybı %100
İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı %100
Bir kol veya bir el ile beraber bacağın veya bir ayağın tamamen kaybı %100
Umumi felç %100
Şifa bulmaz akıl hastalığı %100
Kolun veya elin tamamen kaybı Sağ %60 - Sol %50
Omuz hareketinin tamamen kaybı Sağ %25 - Sol %20
Dirsek hareketinin tamamen kaybı Sağ %20 - Sol %15
Bilek hareketinin tamamen kaybı Sağ %20 - Sol %15
Baş parmak ile şehadet parmağının tamamen kaybı Sağ %30 - Sol %25

 

İlgili Linkler